Tag: tàu đệm khí

Chế tạo tàu đệm khí dùng cứu hộ, du lịch

Đây là đề tài trọng điểm cấp đại học Quốc gia TP.HCM, kinh phí 600 triệu đồng, thực hiện từ tháng 4.2010 – 4.2012. Tàu nặng hơn 180kg, dài 4,7m, rộng gần 2m, có thể dùng cứu hộ, du lịch... Hiện tàu đang được sơn hoàn thiện để chuẩn bị thử nghiệm trên mặt nước. TS ...