Chế tạo tàu đệm khí dùng cứu hộ, du lịch

Đây là đề tài trọng điểm cấp đại học Quốc gia TP.HCM, kinh phí 600 triệu đồng, thực hiện từ tháng 4.2010 – 4.2012. Tàu nặng hơn 180kg, dài 4,7m, rộng gần 2m, có thể dùng cứu hộ, du lịch… Hiện tàu đang được sơn hoàn thiện để chuẩn bị thử nghiệm trên mặt nước.

che-tao-tau-dem-khi-dung-cuu-ho-du-lich

TS Lê Đình Tuân, bộ môn kỹ thuật tàu thuỷ khoa Kỹ thuật giao thông đại học Bách khoa TP.HCM và các cộng sự vừa thử nghiệm thành công (giai đoạn 1) tàu đệm khí ba chỗ hoạt động ổn định trên mặt đất.

Đây là đề tài trọng điểm cấp đại học Quốc gia TP.HCM, kinh phí 600 triệu đồng, thực hiện từ tháng 4.2010 – 4.2012. Tàu nặng hơn 180kg, dài 4,7m, rộng gần 2m, có thể dùng cứu hộ, du lịch… Hiện tàu đang được sơn hoàn thiện để chuẩn bị thử nghiệm trên mặt nước.